Marta Wolff-Zdzienicka

Marta Wolff-Zdzienicka

Dyrektor Zespołu

Absolwentka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ na kierunku kulturoznawstwo – specjalizacja kulturoznawstwo międzynarodowe (studia licencjackie i magisterskie). W latach 1993-1996 była tancerką w Zespole Pieśni i Tańca "Małe Słowianki" działającym w Centrum Młodzieży w Krakowie; zaś w latach 1997 - 2000 tancerką w Zespole Pieśni i Tańca AGH "Krakus". W latach 2002-2013 była czołową tancerką w Zespole Pieśni i Tańca UJ "Słowianki". Ma na swym koncie ponad 300 występów artystycznych w kraju i zagranicą. Wraz z Zespołem "Słowianki", w ramach 17 tournée zagranicznych występowała w Czechach, Francji, Hiszpanii, Holandii, Japonii, na Litwie, w Niemczech, Portugalii, Serbii, na Ukrainie, na Węgrzech i we Włoszech. Brała udział w 21 międzynarodowych festiwalach folklorystycznych. W latach 2010 - 2014 reprezentowała Zespół "Słowianki" na ogólnopolskich turniejach, konkursach i mistrzostwach w tańcach polskich odnosząc w nich sukcesy. Jest dyplomowanym instruktorem tańca. W latach 2010 - 2013 prowadziła zajęcia baletowe w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. W 2011 roku prowadziła cykl warsztatów tanecznych w Regionalnym Ośrodku Kultury w Zatorze. Od 2012 do 2014 roku prowadziła zajęcia w Spółce "Luna" w Krakowie. Od 2013 do 2014 roku prowadziła zajęcia w Studio Tańca "Debiut" i Centrum Kultury "Ruczaj". Od stycznia 2014 roku kieruje Zespołem Pieśni i Tańca UJ "Słowianki". Doprowadziła do realizacji szeregu występów w Polsce, a także udziału Zespołu w międzynarodowych festiwalach folklorystycznych we Francji, w Niemczech, Portugalii, Serbii, we Włoszech oraz koncertu w Austrii.

Anna Gryszun

Anna Gryszun

Choreograf i kierownik baletu

Absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego - kierunek Historia Sztuki. Ukończyła też studia podyplomowe z zakresu Organizacji i Zarządzania Oświatą Samorządową na Politechnice Krakowskiej. W latach 1990 – 1995 była tancerką w Zespole Pieśni i Tańca „Krakowiacy”. W latach 1995 - 2003 była czołową tancerką w Zespole Pieśni i Tańca UJ „Słowianki”. Ma na swym koncie ponad 200 występów artystycznych w kraju i za granicą. Wraz z Zespołem uczestniczyła w 12 tourneé zagranicznych występując w Belgii, Czechach, Hiszpanii, Niemczech, Portugalii, na Słowacji, w Słowenii, na Węgrzech i we Włoszech. Brała udział w 19 międzynarodowych festiwalach folklorystycznych. Pełniła też funkcję inspektora baletu. W latach 2002 – 2004 uczestniczyła w turniejach tańców polskich w formie towarzyskiej. Jest dyplomowanym instruktorem tańca. W latach 2001 - 2014 pracowała w charakterze instruktora artystycznego, a od 2005 roku również jako choreograf w Międzyszkolnym Ludowym Zespole Pieśni i Tańca „Krakowiak”, gdzie stworzyła wiele choreografii. Jest autorem choreografii również w innych zespołach m.in.: „Szczecinianie”, „Krebane” i „Słowianki”. Prezentując karo mazurowe w jej choreografii reprezentanci ZPiT UJ „Słowianki” sześciokrotnie zdobyli I miejsce na ogólnopolskich turniejach tańców polskich, w tym na II Mistrzostwach Polski w 2012 roku. Od 2005 roku kształci pary, które zajmują czołowe lokaty w ogólnopolskich turniejach i konkursach w tańcach polskich w formie towarzyskiej. W latach 2007 – 2010 była członkiem zarządu Stowarzyszenia Sztuki i Edukacji Artystycznej, a w latach 2007 – 2011 organizatorem i dyrektorem Ogólnopolskiego Turnieju Tańców Polskich o Puchar prof. Mariana Wieczystego. W latach 2008 – 2010 prowadziła wykłady dla uczestników kursów kwalifikacyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej. Od 2009 roku jest sędzią w turniejach tańców polskich organizowanych przez Stowarzyszenie Polska Sekcja CIOFF® (Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej). W latach 2012 - 2014 była prezesem Stowarzyszenia Wspierania Kultury Polskiej i Edukacji Artystycznej „Krakowiak”. Od 2013 roku wykłada przedmiot Animacja Artystyczna na studiach podyplomowych AWF w Krakowie. Od stycznia 2014 roku jest komisarzem na region małopolski Komisji ds. Tańców Polskich Stowarzyszenia Polska Sekcja CIOFF®, a od lutego głównym instruktorem tańca , kierownikiem sekcji baletu w Zespole Pieśni i Tańca UJ „Słowianki”. Przygotowywała tancerzy Zespołu do występów w Polsce, Austrii, we Francji, w Niemczech, Portugalii, Serbii oraz we Włoszech. Od 2014 jest pedagogiem w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia im. Ignacego Paderewskiego w Krakowie, gdzie prowadzi zajęcia z tańców narodowych i ludowych. Anna Gryszun wyróżniona została Medalem Komisji Edukacji Narodowej „Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania” (2011 r.) oraz uhonorowana przez Prezydenta Miasta Krakowa Odznaką „Honoris Gratia” (2018 r.)

Łukasz Cebula

Łukasz Cebula

Kapelmistrz

Absolwent Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Tarnowie, w klasie akordeonu mgr. Wiesława Kusiona. Absolwent Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, na wydziale instrumentalnym – specjalność akordeon. W latach 2010 – 2013 studiował w klasie akordeonu prof. Bogdana Dowlasza, uzyskując tytuł licencjata - moduł wirtuozowski. W latach 2013 – 2015 studiował w klasie akordeonu dr Eneasza Kubita, uzyskując tytuł magistra sztuki – moduł jazzowy. W roku 2012 ukończył Studium Pedagogiczne, umożliwiające nauczanie gry na akordeonie na wszystkich stopniach edukacji artystycznej. Ponadto kształcił swój warsztat wykonawczy pod okiem wielu wybitnych pedagogów i profesorów akademickich krajowych i zagranicznych. Muzyk – instrumentalista solowy i kameralny, współzałożyciel zespołów Ethnic Project (2009) i AccoCreationStage (2002 – w którym działa nadal). Wraz z zespołem Ethnic Project zdobył wiele nagród na konkursach i festiwalach muzyki rozrywkowej. Zespół w swojej kilkumiesięcznej działalności trzykrotnie zdobył pierwsze miejsce, dwukrotnie drugie miejsce oraz dwie pierwsze nagrody publiczności na konkursach i przeglądach młodych muzyków. Karierę solową rozpoczął w 2001 roku, zdobywając wyróżnienie na Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym w Przemyślu. W latach 2001–2015 zdobywał nagrody na prestiżowych międzynarodowych konkursach akordeonowych w Polsce i zagranicą, między innymi dwie trzecie nagrody, dziewięć wyróżnień, a także nagrodę specjalną za interpretację i wykonanie utworu Jana Sebastiana Bacha. Ma na swoim koncie bardzo wiele prawykonań utworów współczesnych kompozytorów muzyki akordeonowej, między innymi Bronisława Kazimierza Przybylskiego, Sławomira Kaczorowskiego, Krzysztofa Olczaka, Kingi Brosławskiej. Brał czynny udział w festiwalu Musica Moderna wykonując kompozycje studentów Akademii Muzycznej w Łodzi. Jako muzyk sesyjny brał udział w nagraniach studyjnych oraz współpracował z wieloma artystami polskiej sceny muzycznej. Koncertował w kraju i zagranicą jako muzyk solowy oraz kameralny, wykonując zarówno muzykę klasyczną jak również rozrywkową. Stypendysta Prezydenta miasta Tarnowa. Komponuje i aranżuje różnego rodzaju utwory. Obecnie jest nauczycielem akordeonu w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej w Tarnowie oraz Szkole Muzycznej w Tuchowie. Jego uczniowie zdobywali nagrody na konkursach akordeonowych i mieszanych. Od 2016 roku jest instrumentalistą w kapeli Zespołu Pieśni i Tańca UJ „Słowianki”, a od 2017 roku pełni funkcję kierownika sekcji kapeli – kapelmistrza. Przygotowywał członków Zespołu do udziału w międzynarodowych festiwalach folklorystycznych i koncertach w Polsce, Austrii, Portugalii oraz we Włoszech.

Marcin Korbut

Marcin Korbut

Chórmistrz

Absolwent Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej – kierunek Wokalistyka; Wydziału Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach – kierunek saksofon; absolwent Edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej na Uniwersytecie Śląskim. Ukończył również dwuletni instruktorski kurs kwalifikacyjny dla Kapelmistrzów Orkiestr Dętych. Jest także absolwentem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie na kierunku Technika rolnicza i leśna, specjalność technika komputerowa w gospodarce żywnościowej. W latach 1993 – 2015 solista, tancerz, multiinstrumentalista w Zespole Pieśni i Tańca „Siedlecanie”, a następnie instruktor zajęć wokalnych i tanecznych oraz kierownik zespołu instrumentalnego. W latach 2006 – 2012 był śpiewakiem - solistą i tancerzem w Zespole Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego „SŁOWIANKI”. W latach 2008 – 2012 pracował jako nauczyciel i instruktor zajęć artystycznych z zakresu śpiewu, tańca i podstaw teorii muzyki w Zespole Szkół Gminnych w Siedlcu w gminie Bochnia. W latach 2009 – 2018 był instruktorem śpiewu w Chórze parafialnym „Adoramus” w parafii Chełm. W latach 2009 – 2010 brał udział w koncertach z Moskiewską Narodową Akademicką Orkiestrą Narodowych Instrumentów Rosyjskich im. Ossipova pod dyr. Wladimira Andropowa reprezentując Polskę jako solista wokalista i instrumentalista podczas Forum Kultur Słowiańskich w Moskwie, Paryżu i Strassburgu. W latach 2011 – 2018 związany był z Krakowskim Chórem Akademickim Uniwersytetu Jagiellońskiego „Camerata Jagiellonica” jako solista, chórzysta i instruktor. Od 2014 roku pracuje jako nauczyciel muzyki z Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 w Krakowie. Od 2018 roku jest chórmistrzem a od 2019 kierownikiem sekcji chóru w Zespole Pieśni i Tańca UJ „SŁOWIANKI”. Przygotował wokalistów i solistów Zespołu do występów w Polsce i we Włoszech.

Zbigniew Słomski

Zbigniew Słomski

Akompaniator

Absolwent Wydziału Metalurgicznego oraz Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 1976 roku działał w studenckim ruchu artystycznym w Krakowie. W latach 1978 – 1987 był tancerzem w Zespole Pieśni i Tańca UJ „Słowianki”. Ma na swym koncie blisko 300 występów artystycznych w kraju i za granicą. Wraz z zespołem „Słowianki” występował w Algierii, Bułgarii, Egipcie, we Francji, w Hiszpanii, b. Jugosławii (Chorwacja i Słowenia), Kanadzie, Libii, Niemczech, Tunezji, na Węgrzech i w b. Związku Radzieckim (Białoruś, Rosja i Ukraina). Brał udział w 9 międzynarodowych festiwalach folklorystycznych. W latach 1983 – 2001 pracował jako akompaniator w Harcerskim Zespole Artystycznym „Krak”, zaś w okresie 1990 – 1995 prowadził zajęcia z rytmiki oraz tańca klasycznego i towarzyskiego w Młodzieżowym Domu Kultury w Krakowie. Jest dyplomowanym instruktorem tańca. W latach 1991 – 1997 pracował jako instruktor tańca i choreograf w Zespole Pieśni i Tańca „Małe Słowianki”, działającym w ramach Centrum Młodzieży w Krakowie. Od 1999 roku pracuje jako akompaniator na zajęciach tanecznych w Zespole Pieśni i Tańca UJ „Słowianki”. Od 2009 roku jest także instrumentalistą w kapeli Zespołu „Słowianki”. Brał udział w występach na terenie Polski oraz Austrii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Portugalii, Serbii, Węgier i Włoch, uczestnicząc w 13 międzynarodowych festiwalach folklorystycznych. Od 2001 roku prowadzi zajęcia z rytmiki w przedszkolu samorządowym oraz pracuje jako akompaniator w Międzyszkolnym Ludowym Zespole Pieśni i Tańca „Krakowiak”, jest też autorem układów choreograficznych znajdujących się w repertuarze tego zespołu. Zbigniew Słomski wyróżniony został Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (2004 r.) oraz uhonorowany przez Prezydenta Miasta Krakowa Odznaką „Honoris Gratia” (2018 r.)

="Paweł

Paweł Kania

Pracownik administracyjny

Absolwent Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku politologia – specjalizacja administracyjna (studia magisterskie). Od 2008 r. jest pracownikiem UJ zatrudnionym w Zespole Pieśni i Tańca „Słowianki”, aktualnie na stanowisku specjalisty. Zajmuje się obsługą administracyjną Zespołu i prowadzi jego sekretariat.

Bartłomiej Gorzkowski

Bartłomiej Gorzkowski

Pracownik techniczny

Absolwent Policealnego Studium Zawodowego o specjalizacji technologia internetowa, studiów licencjackich Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych na kierunku europeistyka oraz uzupełniających studiów magisterskich na kierunku stosunki międzynarodowe i polityczne. Od 2009 r. jest pracownikiem UJ zatrudnionym w Zespole Pieśni i Tańca „Słowianki”, aktualnie na stanowisku samodzielnego referenta technicznego. Zajmuje się obsługą techniczną Zespołu.

="Ewa

Ewa Pyrcz

Konserwator strojów

Technik odzieżowy. Od roku 1992 jest pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego, zatrudnionym w Zespole Pieśni i Tańca „Słowianki” aktualnie, na stanowisku samodzielnego referenta technicznego. Prowadzi magazyn strojów Zespołu i zajmuje się ich konserwacją.

Rozetka biała kontakt

    Sekretariat czynny jest w:

  • poniedziałek 9:00 - 15:00
  • wtorek 9:00 - 16:00
  • środa 9:00 - 15:00
  • czwartek 9:00 - 15:00 oraz 16:30 - 20:00

Zespół Pieśni i Tańca Słowianki